Saturday, October 25, 2008

Galathea portal

Få naturvidenskabelig inspiration fra den nye portal Galathea3-ekspeditionen. Hjemmesiden indeholder rigtig mange informationer med resultater og data fra 50 forskningsprojekter.

Find oplysninger om f.eks. El Niño, Galapagos eller Calmette-vaccinen. Se mere end 50 film fra ekspeditionen eller se interaktive forskningskort.

En guldgrube for gymnasiet med hjælp til de mange projektopgaver.
Eleverne kan komme i direkte kontakt med forskere via siden.

No comments: