Monday, May 01, 2006

FØRSTE VERDENSKRIG .- de sønderjyske krigsdeltagere

Webportalen om sønderjydernes deltagelse i Første Verdenskrig. Portalen henvender sig til elever på gymnasie- og hf-niveau. Feltpostbreve og dagbogsuddrag giver et billede af krigen set "nedefra". Supplerende tekster, tidslinier, gennemgang af krigens teknologi samt billeder og kort. Litteraturhenvisninger og linkliste.
Udgiver: "I farfars fodspor" ved Martin Bo Nørregaard.

No comments: