Thursday, January 15, 2009

AT9 - eksamen, ressourcerum 2009

Så er årets ressourcerum afsløret. Emnet for AT-eksamen i år bliver: Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden.

Eleverne har fået udleveret en cd-rom med henvisning til en del litteratur indenfor emnet rejser.

Nogle af emnerne er:
Rumrejser, turisme, folkevandringer og migration, opdagelsesrejser, videnskabelige ekspeditioner, miljø og bæredygtighed, slaveriet.Selve cd-rommen har en kort video som inspiration, en kort vejledning til opgaven, dernæst selve resourcerummet delt i 4 rum:

Rum 1: inspiration med artikler og uddrag fra bøger
Rum 2: materiale til en mere præcis afgrænsning af problemformuleringen
Rum 3: forslag til eksperimenter, links m.m.
Rum 4: links til billeder, filmklip og musik

Opgaven skrives indenfor 2 fag fra hvert sit fakultet. Der skal skrives en 3-5 siders synopsis, der skal afleveres 2.3.09. herefter kan eleverne arbejde videre med opgaven dog uden lærervejledning indtil eksamen, der ligger i maj/juni. Den består af 10 minutter med fremlæggelse af synopsis og 14 minutters dialog, hvor tidligere AT forløb kan inddrages.

Gode ideer til bøger om emnet på hjemmeside på Universitetet . Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet skriver: "I dette ressourcerum tilbyder vi en række temaer og litteratur for AT-opgaver, som fagene religion, dansk, engelsk, historie eller samfundsfag indgår i. De foreslåede temaer dækker et bredt område. De rækker fra den tidligste kristendom over korstog i Norden til turisme i Afrika anno 2009. De omhandler spørgsmål om religion, kultur, etik og historie. Der præsenteres figurer så forskellige som apostlen Paulus og digteren Jens Baggesen."

Flot artikel på Wikipedia om almen studieforberedelse= AT

Definition på synopsis

No comments: