Thursday, August 30, 2007

Google Scholar og Google Book Search

Google Scholar udvikles
I kan finde fuldtekstdokumenter fra tidsskrifter og hele indlæste bøger i Google Scholar og Google Book Search.
Google Scholar er i gang med et digitaliseringsprojekt, der ligger udenfor Google Book Search. Det er mest digitalisering af mindre sprogområder og mindre forlags tidsskrifter. I det hele taget sker der en rivende udvikling på mindre sprogområder.
Det er mange tidsskrifter indekseret i Google Book Search, så det er et godt råd at søge begge steder, specielt efter indhold i ældre tidsskrifter.

Prøv f.eks at søge på Shakespeare i Google Book Search.

Eller: intitle:Santorini for at søge artikler om Santorini i Google Scholar

No comments: