Friday, February 09, 2007

IT-leksikon

Læserne overtager Danmarks største it-leksikon. Den nye udgave af IT-Lex ligger nu på nettet og læserne kan som i Wikipedia selv skrive og opdatere. Den er ganske vist beregnet for professionelle; men mon ikke vore dygtige dataelever også kan bruge den?

Der er mere end 4000 artikler. Version2's it-leksikon er baseret på det trykte leksikon IT-lex, der senest udkom i 2002 på forlaget Ingeniøren Bøger. Det er den oprindelige forfattergruppe og Nyt Teknisk Forlag, der har rettigheden til den trykte udgave og cd-rom-udgaven og har givet tilladelse til, at leksikonet fremover opdateres og udvides online af Version2's læsere.

No comments: