Tuesday, September 19, 2006

Aktuel Naturvidenskab

Vi har abonnement på bladet; men det ligger også på nettet. Se temanummer 2006: 3 om de 10 største naturvidenskabelige erkendelser, filerne ligger i pdf format:

Tema: De ti største naturvidenskabelige erkendelser: (pdf - introartikel)
1. Naturen kan forklares uden myter
2. Newtons love
3. Evolutionslæren
4. Termodynamikken
5. Verden består af atomer
6. Relativitetsteorien
7. Økologien
8. Kvantemekanikken
9. Pladetektonikken
10. DNA’s struktur

No comments: