Wednesday, August 09, 2006

Danmark og renæssancen 1500-1650

Følgende bog er anmeldt på Historie online. Der er link til den fulde anmeldelse. Bogen er købt til biblioteket på GG:

Carsten Bach-Nielsen, Johan Møhlenfeldt-Jensen, Jens Vellev og Peter Zeeberg (red.): Danmark og renæssancen 1500-1650. Lars Bisgaard: "Det er min fornemmelse, at denne stil passer til et yngre veluddannet publikum, som fra arbejdet er vant til at skulle skille skidt fra kanel. Dette er en stil, der kan videreudvikles, og som rummer et spændende potentiale. Endelig er det blevet mere gængs at indlægge en historiografisk note i bidragene. Det kan ofte være klargørende, og igen vil et yngre publikum næsten helt selvfølgelig have mødt dette før. Omvendt bør anvendelsen ske med måde. Hvis denne lange anmeldelse skal gives en klar pointe må indledningen gentages: Det er et fremragende værk - køb det før din nabo." http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/dk_og_ren.htm

No comments: