Saturday, April 22, 2006

Undervisningsmaterialer på nettet

Ny samlet indgang til undervisningsmaterialer på nettet
I en ny portal kan lærere og elever finde både trykte lærebøger, elektroniske materialer og undervisningsforløb, de selv sammensætter.

Undervisningsministeriet, skolebogsforlagene og øvrige producenter lancerer nu sammen den nationale materialeplatform. Den fælles platform beskriver mange forskellige typer læremidler, som lærere og elever kan kombinere efter behov. Noget materiale kan købes, andet er gratis. Platformen skal inspirere til bedre kvalitet og faglig fornyelse i undervisningen og retter sig mod grundskoler, gymnasier, erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelser.

No comments: